Cookie Consent by Free Privacy Policy website

GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
obchodní společnosti preLoved s.r.o.
se sídlem Renoirova 592/11, 152 00 Praha 5
identifikační číslo 09745203
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341688
pro pronájem zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.preloved.cz


 
 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Společnost preLoved s.r.o., se sídlem Renoirova 592/11, 152 00 Praha 5, IČO: 09745203, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341688 (dále jen „preLoved“) provozující webové stránky umístěné na internetové adrese www.preloved.cz (dále jen „webová stránka“) si klade za cíl chránit vaše soukromí. S vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany soukromí, a to v míře odpovídající úrovni dostupných technických prostředků.

1.2. Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady") naplňují povinnosti společnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů") a následně z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen „GDPR") a služeb.
 
 1. VYMEZENÍ POJMŮ
2.1. Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“), tzn. jakékoliv údaje, na základě kterých je možné fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat.

2.2. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděná také automatizovaně, jako je shromažďování, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, použití, šíření či zpřístupnění, ale také jejich omezení a výmaz nebo zničení. 
 
 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
3.1. Zákonným účelem, pro který společnost preLoved zpracovává vaše osobní údaje, je plnění smlouvy o nájmu věcí uzavřené prostřednictvím uživatelského účtu na webové stránce. Společnost preLoved zpracovává osobní údaje také v rámci svého oprávněného zájmu za účelem poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), a to i v případě, že nedošlo k objednávce služeb.

3.2. Osobní údaje vámi poskytnuté pro tento základní účel jsou nezbytné pro poskytování služby a jsou zpracovávány v režimu, pro který není nutný výslovný souhlas.

3.3. Osobní údaje pro tento základní účel jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro jeho naplnění a po dobu nutnou k jeho dosažení.

3.4. S ohledem na výše uvedený základní účel zpracováváme následující osobní údaje:
 • identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;
 • elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;
 • další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.  
 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘÍSTUP OSTATNÍCH OSOB K TĚMTO ÚDAJŮM
4.1. Správcem vašich osobních údajů je společnost preLoved s.r.o., se sídlem Renoirova 592/11, 152 00 Praha 5, IČO: 09745203, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341688.

4.2.  Při plnění svých závazků a povinností využívá společnost preLoved odborné a specializované služby jiných subjektů. Tito dodavatelé zpracovávají vaše osobní údaje a mají tedy postavení zpracovatelů osobních údajů.  Jedná se především o osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, osoby podílející se na zajištění provozu služeb, osoby zajišťující marketingové služby, orgány veřejné správy a další subjekty, pokud je to nezbytné pro ochranu práv.
 
 1. VYUŽITÍ COOKIES ZA ÚČELEM OPTIMALIZACE POSKYTOVANÝCH SLUŽEB
5.1. Na našich webových stránkách používáme marketingové a analytické nástroje, které nám pomáhají zlepšovat a přizpůsobovat služby všem vašim požadavkům. Cookies jsou malé soubory, do kterých se ukládají např. uživatelské předvolby.

5.2. Za pomoci cookies rovněž zjišťujme, které stránky, nabídky nebo funkce používají naši návštěvníci nejvíce (prostřednictvím nástrojů Google Analytics). Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

5.3. Cookies využívaná na našich stránkách můžeme podle trvanlivosti dělit na tyto dva typy:
 • Krátkodobé (session cookies) - pouze dočasné, uloženy ve vašem prohlížeči do doby, než jej zavřete;
 • Dlouhodobé (persistent cookies) - zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).
5.4. Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
 • Esenciální - důležité pro základní funkčnost webu;
 • Analytické - pomáhají optimalizovat nastavení webu za účelem zkvalitnění služeb uživatelům;
 • Sledovací - v kombinaci s konverzními cookies napomáhají celkově analyzovat výkony jednotlivých prodejních kanálů;
 • Konverzní – slouží k analyzování výkon jednotlivých prodejních kanálů;
 • Remarketingové – slouží pro nastavení personalizace obsahu reklam a jejich zacílení.
5.5. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat.

5.6. Na našich stránkách využíváme následující soubory cookie:
 • AdWords - Sledovací, Remarketing;
 • Facebook - Sledovací, Konverzní;
 • Seznam -  Sledovací, Remarketing;
 • Google Analytics - Analytical, Sledovací.
5.7. Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.
 
 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ
6.1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):
 • právo na informace o zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům (právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů);
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí.
6.2. V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování osobních údajů, a nebo žádosti o využití vašich práv nás kontaktujte přímo telefonicky na čísle +420 704 744 487, e-mailem na info@preloved.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti.

6.3. Vaši žádost posoudíme a vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 30 dnů.
 
V Praze dne 12. 10.2021
 
 
 
 
www.preloved.cz
preLoved s.r.o.
Renoirova 592/11
152 00 Praha
IČO: 09745203
DIČ: CZ09745203
preLoved s.r.o.
Renoirova 592/11
152 00 Praha
IČO: 09745203
DIČ: CZ09745203
© www.preloved.cz 2024 realizace 3Nicom